OSK TruckerKing

 18 opinii w tym 13 zaufanych

Odznaki Szkoły

1 z 4: Zobacz co oznaczają >

O Szkole

OSK TruckerKing
ul. Jagiellońska 4
44-100 Gliwice

  • Godziny:
  • Zamknięte
  • • Otwarcie: Sob 10:00

Kontakt

69x xxx xxxPokaż numer
60x xxx xxxPokaż numer
50x xxx xxxPokaż numer
osk.tru....Pokaż adres
@profil....Pokaż adres

Opis

Jesteśmy Gliwickim Ośrodkiem Szkolenia Kierowców - szkolimy w kat. B, C, C+E, D

Nasi pracownicy pomogą Państwu dobrać odpowiedni dla Państwa kurs podnoszący kwalifikację zawodowe.

Oferujemy obsługę w j. polskim, j.angielskim, j. ukraińskim oraz j. rosyjskim.

Chcesz rozpocząć swoją przygodę za kierownicą? Postaw na profesjonalistów i zadzwoń do nas tel. 501 955 695. 

We wszystkim Ci pomożemy. To co zaczynamy już dzisiaj?

Zobacz pełny opis szkoły

Kursy - ceny i terminy

Zobacz filtry kursów

kat. C, Wykłady i praktyka

Manualna skrzynia, Popołudniowy, Wieczorowy, J.Rosyjski, Raty własne, Weekendowy

4500 zł

codziennie

ul. Jagiellońska 4

WIĘCEJ Przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z wykluczeniem autobusów.
Kurs na prawo jazdy kategorii C obejmuje:
20 godzin zajęć teoretycznych – przybliżających ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem pojazdów ciężarowych,
30 godzin zajęć praktycznych – zarówno na placu manewrowym, jak i na trasie – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu w pragmatycznym wymiarze i solidne przygotowanie do egzaminu.

Zdobycie kategorii C uprawnia do prowadzenia pojazdów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony (z wyjątkiem autobusów). W ramach kategorii C można prowadzić zestaw pojazdów składający się z samochodu ciężarowego oraz przyczepy lekkiej (do 750 kg). W przypadku przekroczenia określonej maksymalnej masy przyczepy konieczne jest posiadanie kategorii C+E prawa jazdy.

kat. C+E, Wykłady i praktyka

Manualna skrzynia, Popołudniowy, Wieczorowy, J.Rosyjski, Weekendowy, Raty własne

4500 zł

codziennie

ul. Jagiellońska 4

WIĘCEJ Prawo jazdy C+E jest kategorią uprawniającą do prowadzenia samochodów ciężarowych z naczepą lub przyczepą ciężką przekraczającą 750 kg DMC. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na usługi transportowe kategoria E do C jest jednym z najbardziej poszukiwanych uprawnień wśród kierowców zawodowych. Planując swoją karierę w zawodzie kierowcy warto rozważyć rozszerzenie swoich uprawnień o tę kategorię już na samym początku, ponieważ dzięki kategorii C+E można liczyć na wyższe zarobki oraz większą ilość ofert pracy.
Warunki przystąpienia do kursu na prawo jazdy kategorii C+E:
wiek – 21 lat lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej,
posiadanie prawa jazdy kategorii C (jeżeli nie posiadasz kat. C, a zależy Ci na uzyskaniu kat. C+E sprawdź kurs łączony na prawo jazdy kat. C,C+E.),
orzeczenie lekarskie i psychologiczne pozytywnie opiniujące możliwość prowadzenia pojazdów tej kategorii,
profil kandydata na kierowcę z wydziału komunikacji.
Kurs prawa jazdy kat. C+E obejmuje zajęcia praktyczne na placu manewrowym i w ruchu drogowym. W przypadku kursu C+E program szkolenia nie przewiduje zajęć teoretycznych oraz egzaminu z teorii. Do uzyskania kategorii tej wymagane jest zaliczenie jedynie egzaminu praktycznego. Zapewniamy program szkoleniowy, który obejmuje:
25 godzin zajęć praktycznych podczas których ćwiczona jest technika jazdy na placu manewrowym oraz umiejętności jazdy w ruchu drogowym po trasach egzaminacyjnych.

kat. B, Wykłady i praktyka

Manualna skrzynia, Popołudniowy, J.Rosyjski, Raty własne, J.Ukraiński

2800 zł

2900 zł

13.05.2024

ul. Jagiellońska 4, 16:30

+1 inny termin
WIĘCEJ Aby uzyskać to najbardziej popularne prawo jazdy kategorii B, należy odbyć kurs oraz pozytywnie zdać egzamin państwowy. Według polskiego prawa minimalny wiek uprawniający do uzyskania prawa jazdy to 18 lat. Dlatego też kurs na prawo jazdy kategorii B może rozpocząć każda osoba pełnoletnia oraz osoby na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku. Niepełnoletni kursant może podejść do egzaminu państwowego na miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia. Jeśli zda go pozytywnie, prawo jazdy otrzyma w dniu urodzin.

Kurs nauki jazdy kat. B składa się z 30 zajęć teoretycznych (po 45 minut) oraz 30 godzin zajęć praktycznych (po 60 minut).

kat. C, C+E, Wykłady i praktyka

Manualna skrzynia, Popołudniowy, Wieczorowy, J.Rosyjski, Weekendowy, Raty własne

8800 zł

codziennie

ul. Jagiellońska 4

WIĘCEJ Kurs łączony na prawo jazdy kategorii C, C+E dedykowany jest wszystkim kierowcom, którzy chcą posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony z przyczepą bądź naczepą. Jest to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto chce rozpocząć pracę jako kierowca zawodowy i zależy mu na oszczędności czasu i pieniędzy.
Warunki przystąpienia do kursu na prawo jazdy kategorii C, C+E (kurs łączony):
wiek powyżej 21 lat (przy czym istnieje możliwość obniżenia minimalnego wieku do 18 lat, jednak wówczas należy wcześniej ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej
posiadanie prawa jazdy kategorii B,
uzyskanie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
uzyskanie profilu kandydata na kierowcę w Wydziale Komunikacji.
Kurs łączony na prawo jazdy kat. C oraz C+E obejmuje:
część teoretyczną (wykłady) dla kategorii C – 20 godzin lekcyjnych (po 45 minut),
część praktyczną (jazdy po placu manewrowym i w ruchu drogowym):
– 20 godzin zegarowych praktyki na samochodach ciężarowych dla kategorii C,
– 25 godzin zegarowych praktyki na samochodach ciężarowych z przyczepą dla kategorii C+E.
Część praktyczna w przypadku kursu łączonego podzielona jest na dwa etapy. Najpierw odbywają się jazdy na samochodzie ciężarowym bez przyczepy. Następnie kursant doskonali swoje umiejętności na pojeździe z przyczepą.

kat. KWP, Wykłady i praktyka

Manualna skrzynia, Popołudniowy, Wieczorowy, J.Rosyjski

2800 zł

codziennie

ul. Jagiellońska 4, 09.00

WIĘCEJ Kurs, który dotyczy osób zamierzających wykonywać zarobkowy przewóz drogowy, czyli pracować jako kierowca zawodowy. Szkolenie to kończy się egzaminem państwowym organizowanym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej powinni ukończyć kandydaci na kierowców zawodowych, którzy posiadają prawo jazdy kat. C wydane po 10.09.2009 r lub kat. D wydane po 10.09.2008r. Zgodnie z tą zasadą kurs obowiązuje również wszystkich tych, którzy dopiero zamierzają uzyskać prawo jazdy kat. C lub D i chcą zostać kierowcami zawodowymi.

W przypadku kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii C, CE kandydat powinien mieć ukończone 21 lat. Z kolei do kursu dla kat. D, DE kandydat może przystąpić po ukończeniu 23 roku życia. Dla osób, które nie ukończyły wymaganego wieku przewidziana jest kwalifikacja wstępna tzw. pełna. Istnieje odstępstwo, w ramach którego do kursu kwalifikacyjnego dla kat. D, DE przystąpić może osoba, która ukończyła 21 rok życia. Po ukończeniu kursu taki kierowca będzie mógł jednak pracować jedynie na liniach regularnych do 50 km długości.

Przepisy przewidują, że kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną trwa 140 godzin i obejmuje:
130 godzin zajęć teoretycznych z zakresu transportu drogowego,
8 godzin jazdy w ruchu drogowym,
2 godziny jazdy w warunkach specjalnych na macie poślizgowej lub 1 godzina na symulatorze.

kat. D, Wykłady i praktyka

Manualna skrzynia, Weekendowy, Popołudniowy, Wieczorowy, J.Angielski, J.Rosyjski, Raty własne

7500 zł

codziennie

ul. Jagiellońska 4

kat. SO, Tylko wykłady

Popołudniowy, J.Rosyjski

800 zł

codziennie

ul. Jagiellońska 4, 09.00

WIĘCEJ Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy (potocznie kurs na przewóz rzeczy i osób bądź też KOD 95) jest dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu drogowego rzeczy lub osób. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy zamierzają wykonywać przewóz drogowy pojazdami, do których prowadzenia potrzebne jest prawo jazdy kategorii C,C+E lub D,D+E. Do jego uzyskania wymagane jest posiadanie profilu kierowcy zawodowego, który stanowi zestaw danych identyfikujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95. W tym celu należy zgłosić się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania kierowcy z orzeczeniem lekarskim oraz psychologicznym o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j oraz 39k Ustawy o transporcie drogowym, a następnie udać się do odpowiedniego ośrodka szkolenia.

To jakiego rodzaju szkolenie ma obowiązek ukończyć kierowca określa data uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kat. C lub kat. D.

Kurs kwalifikacyjny powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ po 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ po 10 września 2009 roku. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia po wcześniej zdanym egzaminie państwowym.
Szkolenie okresowe powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ przed 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ przed 10 września 2009 roku lub kierowcy ubiegający się o kolejne świadectwo kwalifikacji zawodowej. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest (zaktualizowane przez Kierownika Ośrodka Szkolenia.
Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej odbywa się poprzez aktualizację informacji na ten temat w profilu kierowcy zawodowego (PKZ).

Kurs dla kierowców odnawiających uprawnienia bądź z kat. C lub D uzyskaną przed 10.09.2009 r./ 10.09.2008 r.:

Szkolenie okresowe kierowców na przewóz rzeczy lub osób
Szkolenie okresowe - 35h (potocznie: kurs na przewóz rzeczy lub osób / kod 95)

Kurs kończący się wydaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej uprawniającego do wykonywania przewozu drogowego. Szkolenie okresowe nie kończy się egzaminem. Po odbytym szkoleniu ośrodek aktualizuje profil PKZ, a kierowca udaje się do urzędu w celu wymiany prawa jazdy na nowe.

kat. B, Wykłady i praktyka

Manualna skrzynia, Ekspresowy, Weekendowy, Popołudniowy, Wieczorowy, J.Rosyjski, Indywidualny, Raty własne, J.Ukraiński

3000 zł

10.06.2024

ul. Jagiellońska 4, 16:30

WIĘCEJ Aby uzyskać to najbardziej popularne prawo jazdy kategorii B, należy odbyć kurs oraz pozytywnie zdać egzamin państwowy. Według polskiego prawa minimalny wiek uprawniający do uzyskania prawa jazdy to 18 lat. Dlatego też kurs na prawo jazdy kategorii B może rozpocząć każda osoba pełnoletnia oraz osoby na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku. Niepełnoletni kursant może podejść do egzaminu państwowego na miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia. Jeśli zda go pozytywnie, prawo jazdy otrzyma w dniu urodzin. Kurs nauki jazdy kat. B składa się z 30 zajęć teoretycznych (po 45 minut) oraz 30 godzin zajęć praktycznych (po 60 minut).

Jazdy dodatkowe - ceny i pakiety

kategoria B

WIĘCEJ Potrzebujesz jazd dodatkowych? Popracujemy razem nad Twoją jazdą !!!

cena za pakiet: 90 zł

ilość godzin w pakiecie: 1h

Opinie o szkole

+

Dodaj swoją opinię o szkole!

Pomóż innym kursantom w wyborze szkoły

suma opinii    statystyka zdawalności

DMYTRO K .........N ip: 46.134.103.....
Opinia zweryfikowana przez e-mail
ocena z dnia: 25.03.2024

Ocena ogólna

 

Kategoria
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Bardzo fajny szkoła

Odpowiedź:

Dziękujemy za opinię :)

+ Zaletydobra atmosfera
- Wadybrak
Олександр Онищенко

Олександр Онищенко
Opinia zweryfikowana przez Facebook
ocena z dnia: 25.03.2024

Ocena ogólna

 

Kategoria
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Wszystko mi pasuje!!!

Odpowiedź:

Dziękujemy za opinię!

+ Zaletyatrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, dobry stan pojazdów, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność
- Wadybrak
Krzysztof Kolumb

Krzysztof Kolumb
Opinia zweryfikowana przez Facebook
ocena z dnia: 24.03.2024

Ocena ogólna

 

Kategoria
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Mili oraz cierpliwi instruktorzy, dobrze wykładający naukę

Odpowiedź:

Dziękujemy za opinię :)

+ Zaletyciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja
- Wadybrak
Nataniel Baut

Nataniel Baut
Opinia zweryfikowana przez Facebook
ocena z dnia: 21.03.2024

Ocena ogólna

 

Kategoria
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Instruktorzy w miły i wyrazisty sposób tłumaczyli, polecam

Odpowiedź:

Dziękujemy za opinie :)

+ Zaletyatrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, dobra atmosfera
- Wadybrak
Kamil Czyżowicz

Kamil Czyżowicz
Opinia zweryfikowana przez Facebook
ocena z dnia: 14.03.2024

Ocena ogólna

 

Kategoria
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Oboje instruktorzy z którymi jeździłem tłumaczyli bardzo dobrze, polecam

Odpowiedź:

Dziękujemy za opinię :)

+ Zaletydobra atmosfera, dobra organizacja, profesjonalizm, punktualność
- Wadybrak
Bartek Gruszka

Bartek Gruszka
Opinia zweryfikowana przez Facebook
ocena z dnia: 18.02.2024
Ilość podejść do egzaminu: 1

Ocena ogólna

 

Kategoria
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Polecam

Odpowiedź:

Dziękujemy za opinię i życzymy szerokości

+ Zaletybrak ukrytych kosztów, dobra atmosfera, dobra organizacja
- Wadydługi czas trwania kursu,
Nastya Dmytrash

Nastya Dmytrash
Opinia zweryfikowana przez Facebook
ocena z dnia: 29.01.2024

Ocena ogólna

 

Kategoria
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Polecam wszystkim. Fajny instruktor, w biurze ci zawsze pomogą )Jestem mega zadowolona.

Odpowiedź:

Dziękujemy ????

+ Zaletyciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, profesjonalizm
- Wadybrak
Nikita Stepanskiy

Nikita Stepanskiy
Opinia zweryfikowana przez Facebook
ocena z dnia: 25.01.2024

Ocena ogólna

 

Kategoria
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Najlepszy instruktor, wszystkiego nauczy, bardzo fajny instruktor. Polecam Ukraińcom i Polakom✅

Odpowiedź:

Dziękujemy ????

+ Zaletyatrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, dobra atmosfera
- Wadybrak
Сєрий Рожко

Сєрий Рожко
Opinia zweryfikowana przez Facebook
ocena z dnia: 25.01.2024
Ilość podejść do egzaminu: 1

Ocena ogólna

 

Kategoria
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Najlepszy instrury

Odpowiedź:

Serdecznie dziękujemy i życzymy szerokości ????

+ Zaletyatrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, dobra atmosfera
- Wadybrak
Миха Колодий

Миха Колодий
Opinia zweryfikowana przez Facebook
ocena z dnia: 16.01.2024

Ocena ogólna

 

Kategoria
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

ateush, on dayot tsennyye sovety! Mateusz, udziela cennych rad! W tej szkole nauki jazdy najlepszym instruktorem jest Pan Mateusz, udziela cennych rad!

Odpowiedź:

Szerokości :)

+ Zaletyatrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, dobry stan pojazdów, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność
- Wadybrak
Iwona Rakwic

Iwona Rakwic
Opinia zweryfikowana przez Facebook
ocena z dnia: 27.11.2023

Ocena ogólna

 

Kategoria
B

Rodzaj szkolenia
TYLKO jazdy doszkalające

Szkoła jazdy godna polecenia !! Miałam przyjemność odbywać jazdy z Panem Mateuszem, jest bardzo profesionalny i pomocny. Na wykładach z teorii panuje przyjemna atmosfera a wszystkie omawiane zagadnienia są przedstawiane w prosty i zrozumiały sposób. Polecam :)

Odpowiedź:

Szerokości:)

+ Zaletyatrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, dobry stan pojazdów, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność
- Wadybrak

Urszula C ...a ip: 5.184.243.....
Opinia zweryfikowana przez e-mail
ocena z dnia: 27.11.2023

Ocena ogólna

 

Kategoria
B

Rodzaj szkolenia
TYLKO jazdy doszkalające

Brałam jazdy dodatkowe z instruktorem Mateuszem Trollem. Bardzo polecam, wszystko mi wytłumaczył co sprawiło że zdałam egzamin za pierwszym

Odpowiedź:

Szerokości:)

+ Zaletyatrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, dobra atmosfera, dobra organizacja, dobry stan pojazdów, instruktor “z powołania”, punktualność
- Wadybrak
Yehor Buzhynskyi

Yehor Buzhynskyi
Opinia zweryfikowana przez Facebook
ocena z dnia: 12.11.2023

Ocena ogólna

 

Kategoria
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Super, dobra atmosfera

Odpowiedź:

Bardzo dziękujemy ????

+ Zaletyatrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, dobra atmosfera
- Wadybrak

Tetiana B ......... ip: 89.64.41.....
Opinia zweryfikowana przez e-mail
ocena z dnia: 09.11.2023

Ocena ogólna

 

Kategoria
B

Rodzaj szkolenia
TYLKO jazdy doszkalające

Bardzo dobra szkoła i instruktor. Uważne podejście. Dziękujemy bardzo instruktorowi Mateusz Troll bardzo uważnemu i mistrzowi w swoim rzemiośle. Wyjaśni i doradzi w odpowiednim czasie. Dzięki temu w odpowiednim momencie poprawisz Ciebie humor i wyeliminujesz strach. Polecam tego instruktora i szkołę. On nauczy każdego. I za to mu bardzo dziękuję

Odpowiedź:

Bardzo dziękujemy ????

+ Zaletyatrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, dobry stan pojazdów, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność
- Wadybrak

Alena M ........a ip: 83.22.77.....
Opinia zweryfikowana przez e-mail
ocena z dnia: 08.11.2023
Ilość podejść do egzaminu: 2

Ocena ogólna

 

Kategoria
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Zdałam za drugim razem, jestem wdzięczna instruktorom . Z nimi jest zawsze przyjemna atmosfera. Polecam!

Odpowiedź:

Dziękujemy za opinię :) Życzymy wiele bezpiecznie przejechanych kilometrów :)

+ Zaletyatrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, dobry stan pojazdów, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność
- Wadybrak
Dmitrij Pucyk

Dmitrij Pucyk
Opinia zweryfikowana przez Facebook
ocena z dnia: 08.11.2023
Ilość podejść do egzaminu: 2

Ocena ogólna

 

Kategoria
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Polecam instruktora Mateusza Trolla:) Bardzo dobrze tłumaczy oraz ma bardzo dużo cierpliwości.

Odpowiedź:

Dziękujemy :) Szerokości :)

+ Zaletyatrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, dobry stan pojazdów, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność
- Wadybrak
Elena Andrzejewska

Elena Andrzejewska
Opinia zweryfikowana przez Facebook
ocena z dnia: 08.11.2023
Ilość podejść do egzaminu: 1

Ocena ogólna

 

Kategoria
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Zrobiłam prawo jazdy w tym ośrodku, jestem bardzo zadowolona. Zdałam za pierwszym razem. Bardzo miła obsługa. Bezproblemowo sprawnie wszystko załatwione. Polecam

Odpowiedź:

Dziękujemy! Życzymy szerokości!!

+ Zaletyatrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, dobra atmosfera, dobra organizacja, dobry stan pojazdów, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność
- Wadybrak

Mateusz T ...l ip: 83.22.70.....
Opinia zweryfikowana przez e-mail
ocena z dnia: 06.11.2023

Ocena ogólna

 

Kategoria
C

Rodzaj szkolenia
Kurs

super:) Polecam

Odpowiedź:

bardzo dziękujemy :) Życzymy szerokości :) Z pozdrowieniami ekipa OSK TRUCKER KING

+ Zaletyatrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, dobry stan pojazdów, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność
- Wadybrak