Liczba odwiedzin: 165 Jesteś właścicielem tej szkoły?

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile

  (0 opinii)

Siedziba

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile

ul. Browarna 19
64-920 Piła

Opis szkoły

Zapraszamy wszystkich kierowców wykonujących transport drogowy do udziału w SZKOLENIU OKRESOWYM. Szkolenie okresowe to nowa nazwa dotychczasowych szkoleń w zakresie przewozu rzeczy lub osób. Szkolenie to należy odnawiać co 5 lat.

Nie chcesz dostosowywać się do sztywnych terminów i tempa wykładów?
Nie chcesz czekać, aż zbierze się grupa?
Wybierz nasz ośrodek prowadząc szkolenia wspomagane komputerowo!
Tutaj to Ty decydujesz, kiedy zakończysz Szkolenie Okresowe.

Kurs ADR PIŁA – podstawowy przewozu towarów niebezpiecznych

Informacje o kursie:

* 24 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia ADR,
* elastyczny system zajęć ADR,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów ADR.


Cel kursu:

Celem szkolenia ADR jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazania informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.


Szkolenie ADR prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Kurs jest zakończony egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Absolwenci kursu ADR otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych z rozpisanymi na odwrocie zagadnieniami oraz ilością godzin składającymi się na szkolenie, wydane przez organizatora szkolenia.

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka województwa wielkopolskiego jest podstawą do wydania zaświadczenie ADR.
Jest to dokument z tworzywa sztucznego o wymiarze zgodnym z ISO 7810:2003 ID-1, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Oferujemy możliwość zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, uzyskanie uprawnień zawodowych i specjalistycznych, przyuczenie i wyuczenie zawodu /przekwalifikowanie/, doskonalenie zawodowe na prowadzonych kursach
i szkoleniach oraz w naszych szkołach.

Ostatnie opinie o Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile

+1Pin
Poleć nas! Pomóż nam promować dobre szkoły jazdy, aby na drogach było bezpieczniej!