6 292

Ośrodków

200 841

Opinii

149 340

Zaufanych Opinii

6 098

Kuponów rabatowych

BRD w szkołach – szkolenia dla nauczycieli

BRD w szkołach – szkolenia dla nauczycieli

23.06.2020

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpoczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ogólnopolskich szkoleń dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Głównym celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w najnowszą wiedzę i narzędzia do prowadzenia zajęć z bezpieczeństwa ruchu drogowego. W szkoleniach będą mogli wziąć udział nauczyciele kształcący dzieci i młodzież na każdym etapie nauki (nauczanie przedszkolne, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa). Dzięki projektowi nastąpi podniesienie kwalifikacji, uzupełnienie stanu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli, związanych z prowadzeniem zajęć przygotowujących uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestniczenia w ruchu drogowym.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń stacjonarnych dla ok. 1700 nauczycieli w 16 województwach oraz przeszkolenie ok. 12 tys. osób za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Zakres projektu obejmuje:

  • wdrożenie zintegrowanej platformy e-learningowej wiedzy o brd;
  • opracowanie materiałów szkoleniowych dopasowanych do problematyki brd  i odbiorców oraz zapewnienie stałego dostępu do nich;
  • organizację ogólnopolskich seminariów dla nauczycieli z zakresu obsługi systemu, wiedzy o zagadnieniach problemowych oraz wykorzystywania materiałów szkoleniowych;
  • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dot. realizacji projektu;
  • ewaluację szkoleń,
  • działania w Internecie w celu popularyzacji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Szczegółowe informacje o szkoleniu, programy szkoleń oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie: http://www.szkoleniabrd.pl

Wpis pochodzi ze strony https://www.krbrd.gov.pl/

Autor: Nauka Jazdy Sis-Car

Lista aktualności