Ruch zwierząt (art. 35−37)

 • Art. 35.

  • 1. Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt powinny się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. W razie braku takiej drogi jazda wierzchem i pędzenie zwierząt mogą odbywać się po poboczu, a jeżeli brak jest pobocza – po jezdni.

  • 2. Do jazdy wierzchem i pędzenia zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i 2 oraz przepisy o ruchu pojazdów.

 • Art. 36.

  • 1. Zabrania się jazdy wierzchem:

   • 1) bez uzdy;

   • 2) obok innego uczestnika ruchu na jezdni;

   • 3) po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej oraz po drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych;

   • 4) po drodze twardej w okresie niedostatecznej widoczności;

   • 5) po drodze twardej osobie w wieku poniżej 17 lat.

  • 2. Jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę po swojej prawej stronie.

 • Art. 37.

  • 1. Zwierzęta w stadzie mogą być pędzone po drodze tylko pod odpowiednim nadzorem. Zwierzę pojedyncze może być prowadzone tylko na uwięzi.

  • 2. Poganiacz zwierząt jest obowiązany:

   • 1) iść po lewej stronie pędzonych zwierząt;

   • 2) w okresie niedostatecznej widoczności nieść latarkę z widocznym z odległości co najmniej 150 m światłem białym.

  • 3. Zwierzęta mogą być prowadzone luzem przy pojeździe zaprzęgowym z jego prawej strony, w liczbie nie większej niż 2 sztuki.

  • 4. Zabrania się:

   • 1) pędzenia zwierząt po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej, a po innej drodze twardej – w okresie od zmierzchu do świtu;

   • 2) pędzenia zwierząt po drodze twardej osobie w wieku poniżej 13 lat;

   • 3) pędzenia zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość;

   • 4) zatrzymywania zwierząt na jezdni;

   • 5) zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów.

  • 5. Rada powiatu może wprowadzić zakaz pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie.