Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (art. 29−30)

 • Art. 29.

  • 1. Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego, w razie gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.

  • 2. Zabrania się:

   • 1) nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego;

   • 2) używania sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem;

   • 3) ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których może to spowodować oślepienie innych kierujących.

 • Art. 30.

  • 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:

  • 1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:

   • a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,

   • b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;

  • 2) kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany:

   • a) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,

   • b) korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.

  • 2. Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

  • 3. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.