Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

 • 1. Zezwolenie kategorii I – drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu

  • Pojazdy nienormatywne:

   • a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

   • b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

 • 2. Zezwolenie kategorii II – drogi publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad

  • Pojazdy nienormatywne:

   • a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

   • b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,

   • c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

 • 3. Zezwolenie kategorii III – drogi publiczne

  • Pojazdy nienormatywne:

   • a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

   • b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,

   • c) o długości nieprzekraczającej:

   • – 15 m dla pojedynczego pojazdu,

   • – 23 m dla zespołu pojazdów,

   • d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

 • 4. Zezwolenie kategorii IV – drogi krajowe

  • Pojazdy nienormatywne:

   • a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,

   • b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,

   • c) o długości nieprzekraczającej:

   • – 15 m dla pojedynczego pojazdu,

   • – 23 m dla zespołu pojazdów,

   • – 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

   • d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

   • e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

 • 5. Zezwolenie kategorii V – drogi publiczne

  • Pojazdy nienormatywne:

   • a) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,

   • b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,

   • c) o długości nieprzekraczającej:

   • – 15 m dla pojedynczego pojazdu,

   • – 23 m dla zespołu pojazdów,

   • – 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

   • d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

   • e) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t;

 • 6. Zezwolenie kategorii VI – drogi krajowe – zgodnie z wykazem dróg, o którym mowa w art. 64c ust. 8

  • Pojazdy nienormatywne:

   • a) o szerokości nieprzekraczającej:

   • – 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,

   • – 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP,

   • b) o długości nieprzekraczającej:

   • – 15 m dla pojedynczego pojazdu,

   • – 23 m dla zespołu pojazdów,

   • – 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

   • c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

   • d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,

   • e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

 • 7. Zezwolenie kategorii VII – wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu

  • Pojazdy nienormatywne:

   • a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I–VI,

   • b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;