6 458

Ośrodków

257 463

Opinii

199 880

Zaufanych Opinii

7 705

Kuponów rabatowych

Dokument tożsamości na egzaminie na prawo jazdy!

Dokument tożsamości na egzaminie na prawo jazdy!

18.04.2022

Dowód osobisty, a aplikacja mObywatel.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, które stanowi, że „Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

  1. dowód osobisty;
  2. kartę pobytu;
  3. paszport;
  4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
  6. zgoda na pobyt tolerowany."

Odwołując się do powyższego należy pamiętać, że zarówno aplikacja mObywatel oraz wygenerowany dowód w komórce, nie zastąpi fizycznego dowodu osobistego, który dla WORD jest dokumentem identyfikacji tożsamości w świecie rzeczywistym.

Podstawowym dokumentem stwierdzającym naszą tożsamość, na terenie naszego kraju i całej Unii Europejskiej jest PLASTIKOWY DOWÓD OSOBISTY.

Autor: EgzaminatoL

Lista aktualności