Liczba odwiedzin: 24032 Jesteś właścicielem tej szkoły?

Ośrodek Szkolenia Kierowców TURBO

  (344 opinie w tym 266 zaufanych)

Siedziba

Ośrodek Szkolenia Kierowców TURBO

Zamkowa 3 lokal 5
95-200 Pabianice

1
miejsce spośród
11 szkół w rankingu
Pabianice
344 Opinii
Suma opinii (344)
  • Bardzo dobry325 (94%)
  • Dobry17 (5%)
  • Neutralny1 (0%)
  • Słaby 0
  • Bardzo słaby1 (0%)
Statystyka zdawalności
Cennik i terminy kursów

Cennik i terminy kursów

KategoriaCena kursuTermin rozpoczęciaAdresDodatkowe informacje
A1500 zł-

Kategoria A uprawnia do kierowania: motocyklem (motocykl – pojazd samochodowy jednośladowy (z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Wymagany wiek to 24 lata lub 20 lat, jeżeli kandydat co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2 (ale do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia).

A11200 zł-

Kategoria A1 uprawnia do kierowania: motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

B1500 zł-

Kategoria B uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu); pojazdem samochodowym o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC); pojazdem samochodowym o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg DMC) (tylko na terytorium RP); pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP). Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 18 lat, kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej.

B11500 zł-

Kategoria B1 uprawnia do kierowania: czterokołowcem lekkim, czyli pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, w przypadku przewozu osób 400 kg. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; czyli motorowerem – pojazdem dwu- lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h. Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat, kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej.

A21400 zł-
AM1200 zł-
C1900 zł-

Kategoria C uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg DMC) (tylko na terytorium RP). Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

C+E1900 zł-

Kategoria CE uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP). Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.

A21500 zł-

Kategoria A2 uprawnia do kierowania: motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, Wymagany wiek do uzyskania kategorii A2 to 18 lat.

AM1200 zł-

Kategoria AM uprawnia do kierowania: motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 14 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Opis szkoły

Opis szkoły

Najwyższa zdawalność praktyki 60,95% w WORD Łódź - w OSK TURBO PABIANICE .
Pełna tabela zdawalności Pabianice : http://turbo.auto.pl/foto/zdawalnosc2014.pdf

WYSOKA czy UCZCIWA cena za kurs ?

Porównujesz ceny kursów prawa jazdy? Widzisz rozstrzał od 700 do 1600 lub nawet więcej za kurs prawa jazdy kat. B? Zastanawiasz się dlaczego tak się dzieje? Przeczytaj koniecznie to co mówią nam kursanci którzy przychodzą do nas na doszkolenie po innych OSK i zastanów się czy warto pozornie oszczędzać wybierając szkołę nauki jazdy.

Instruktorzy załatwiający swoje prywatne sprawy - często nauka jazdy w ruchu miejskim sprowadza się do wożenia instruktora albo członków jego rodziny na zakupy to Tesco, po obiad na wynos dla dzieci w domu lub regularne wypady do apteki akurat tej jednej, gdzie oczekiwanie w kolejce trwa 20 minut.

Co na to OSK TURBO : instruktorzy pracujący w naszej szkole w czasie pracy zajmują się tylko szkoleniem, a nie załatwianiem swoich prywatnych spraw. Oczywiście nasi instruktorzy są tylko ludźmi i zdarza im się kupić kawę podczas tankowania na stacji paliw lub skorzystać z toalety. Ale na pewno nie dzieje się tak, że kursanci tracą czas jazdy na prywatne sprawy instruktora załatwiane to tu to tam.

Zajęcia teoretyczne - najczęściej dowiadujemy się po krótkiej rozmowie, że odbyły się tylko "na papierze". Instrukcje w stylu "naucz się testów i to wystarczy" to przykra codzienność ;( Z moich obserwacji wynika, że najczęściej taka sytuacja ma miejsce w OSK które są bardzo małe, nie mają własnej sali wykładowej i przy rażąco niskiej cenie kursu nie stać ich na wynajem sali do poprowadzenia zajęć dla jednej czy dwóch osób w miesiącu.

Co na to OSK TURBO: od zawsze prowadzimy zajęcia teoretyczne na których staramy się wprowadzić kursantów w świat Prawa o ruchu drogowym w przystępny sposób wyjaśniając o co chodzi! Nie pozwalamy, aby osoby które nie znają podstawowych zasad wyjechały na drogę. Warto pamiętać również o tym, że zgodnie z nowymi przepisami podczas egzaminu teoretycznego kursanci będą musieli zmierzyć się z rzeczywistymi sytuacjami drogowymi przedstawionym na różnych filmach, co za tym idzie nauczenie się pytań na pamięć (jak do tej pory) po 19 stycznia 2013 roku nie będzie już wykonalne.

Szkolenie praktyczne - często widzimy dwóch lub więcej kursantów jeżdżących w samochodzie szkoleniowym. Równie często jedyną osobą mającą zapięte pasy bezpieczeństwa jest kursant siedzący za kierownicą! Oczywiście przepisy dopuszczają aby w samochodzie znajdowała się jeszcze druga osoba szkolona, ale często jej obecność dodatkowo stresuje osobę, która odbywa aktualnie szkolenie.

Co na to OSK TURBO: podczas szkolenia praktycznego w samochodzie znajduje się jeden kursant i instruktor. Prowadzący zajęcia może w ten sposób poświęcić 100% czasu na szkolenie tylko jednej osoby. Unikamy również korzystania z pojazdów nauki jazdy jak z TAXI. Priorytetem jest szkolenie, a nie podwożenie, odwożenie - które często nie ma nic wspólnego z nauką i wykonywaniem zadań przewidzianych programem szkolenia na kursie prawa jazdy.

Atmosfera szkolenia - słyszymy, czytamy i widzimy jak czasem niektórzy instruktorzy są niemili, opryskliwi lub nie mają wystarczającej wiedzy aby profesjonalnie szkolić. Niestety często "Pan Bronek" wychodzi o 15 z pracy w kotłowni i od 16 robi jazdy generalnie śpiąc na prawym fotelu lub myśląc tylko o tym kiedy skończy. Czy tak powinno wyglądać profesjonalne szkolenie bezpiecznych kierowców?

Co na to OSK TURBO: W czasie jazd panuje miła atmosfera, instruktorzy są konkretni, niekiedy surowi, nie ma jednak mowy o krzyczeniu bądź wyzywaniu kursantów. Kursanci mają odczuwać komfort oraz przyjemność z jazdy. Warto wspomnieć tutaj, że instruktorzy pracujący w OSK TURBO mają bardzo wysokie kwalifikacje, a do tego ciągle rozwijają swoją wiedzę i umiejętności związane z prowadzeniem szkolenia i techniką kierowania pojazdu. Potrafią przekazać już podczas kursu cenne wskazówki dotyczące np. eco-drivingu, jazdy defensywnej lub zachowania w skrajnie trudnych warunkach drogowych. Często organizujemy dla naszych kursantów różnorodne zajęcia mające na celu szerzenie wiedzy związanej z bezpieczną jazdą i ryzykiem na drodze. Biorąc udział w naszym kursie prawa jazdy przygotujesz się nie tylko do egzaminu, ale również do przyszłej "przygody za kółkiem"!

Flota pojazdów - kontrole pojazdów prowadzone coraz częściej przez Policję każdorazowo pokazują, że na kilkadziesiąt kontrolowanych samochodów jednego dnia zatrzymanych zostaje kilkanaście dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny samochodu szkoleniowego. Dlaczego tak jest? No cóż - jeżeli OSK sprzedaje kurs za np. 700 zł, odejmie koszty paliwa, marne wynagrodzenie dla instruktora i dodatkowe koszty prowadzenia szkoły zwyczajnie na utrzymanie pojazdu nie zostaje NIC! Warto pamiętać o tym, że od stanu technicznego pojazdu, którym się uczycie zależy Wasze bezpieczeństwo.

Co na to OSK TURBO: korzystamy z regularnie serwisowanych samochodów w Autoryzowanej Stacji Obsługi. Każdego roku wymieniamy opony na zimowe/letnie oczywiście w zależności od pory roku. Jeździmy z kursantami samochodami w specyfikacji identycznej z tymi w WORD Łódź i Sieradz. Czasem słyszymy od osób, które wykupują u nas jazdy dodatkowe po niezdanym egzaminie i kursie w innym OSK, że nie zdały bo stan techniczny samochodu w WORD był zdecydowanie inny niż auta którym się uczyły. Warto wiedzieć, że WORD ma super sprawne i nowe samochody i jakiekolwiek różnice wynikają tylko wtedy, kiedy podczas nauki jazdy jeździliście samochodem niesprawnym. Dlaczego egzamin praktyczny kosztuje ponad 100 zł? Między innymi dlatego, że WORD musi i chce utrzymywać doskonały stan techniczny sprzętu egzaminacyjnego!

Umawianie terminów jazd - wiele OSK prowadzą osoby, których jest to dodatkowe zajęcie. Ciężko jest się z nimi skontaktować i również ciężko ustalić terminy jazd. Zdarza się, że przerwy między jazdami wynoszą po kilka tygodni i cały kurs trwa tym samym długie miesiące. Umawianie jazd "z lekcji na lekcję" nie pozwala zaplanować kursantom innych zajęć, których przecież teraz każdy z nas ma tak wiele.

Co na to OSK TURBO: dajemy możliwość ustalania terminów jazd nawet na kilka tygodni do przodu. W skrajnych sytuacjach możemy nawet ustalić terminarz całego kursu już na samym początku. Mając do dyspozycji kilka pojazdów i sporą grupę instruktorów nawet w przypadku choroby lub sytuacji losowych staramy się nie odwoływać umówionych terminów jazd, tak aby kurs przebiegał sprawnie. Warto tutaj wspomnieć, że współpraca z ASO Suzuki daje nam możliwość korzystania z samochodów zastępczych przygotowanych do nauki jazdy - nawet jeżeli nasz pojazd ulegnie awarii lub wypadkowi laweta przywozi nam inne auto i kursanci mogą kontynuować jazdę dalej!

Trasy egzaminacyjne nie istnieją! - wielu instruktorów powtarza jak mantrę coś o trasach egzaminacyjnych podróżując z kursantami wciąż tymi samymi ulicami w promieniu kilometra od WORD. Owszem, każdy gdzieś tam pojedzie, ale przecież egzaminator ma na przeprowadzenie egzaminu 40 minut więc spokojnie może zwiedzić o wiele więcej miejsc. Nie daj się nabrać - aby zdać egzamin trzeba umieć jeździć i odnaleźć się w każdej sytuacji drogowej, a nie tylko znać na pamięć sposób przejazdu przez kilka skrzyżowań w okolicach WORD. A co jeżeli na jednym z nich przestanie działać sygnalizacja świetlna?

Co na to OSK TURBO: jeździmy po całej Łodzi , w czasie kursu wyjeżdżamy poza obszar zabudowany, przynajmniej Kilka razy odwiedzamy drogę ekspresową S14 . Nauczymy Cię jeździć i żadne miejsce nie będzie dla Ciebie trudne, bo znając przepisy i potrafiąc obserwować drogę poradzisz sobie w każdym nawet pozornie najtrudniejszym miejscu. Spotkałem się już z pochwałami dla instruktorów OSK TURBO z ust egzaminatorów za to, że kursanci po naszej szkole potrafią myśleć za kierownicą i przewidywać sytuacje na drodze dostosowując się do zmieniających się warunków ruchu drogowego.

Pierwsze pomoc jest obowiązkowa, ale - może być poprowadzona w różny sposób. Niestety najczęściej zajęcia prowadzone są jako pokaz filmu o pierwszej pomocy. Czy w ten sposób nauczysz się jak ratować poszkodowanych gdy będziesz świadkiem wypadku na drodze? Korzystanie z usług profesjonalnych prowadzących takie zajęcia kosztuje, ale przecież nie warto przeliczać ludzkiego życia na pieniądze!

Co na to OSK TURBO: współpracujemy z certyfikowanym pielęgniarzem, który czynnie wykonuje swój zawód w Pogotowiu . Jego ponad 10-letnie doświadczenie oraz niezwykłe umiejętności interpersonalne sprawiają, że kilka godzin takiego szkolenia, pełnego wrażeń i życiowych przykładów, mija jak pięć minut :)

Pozdrawiam

Robert Chmielewski

Instruktorzy

Instruktorzy

Robert Chmielewski

Robert Chmielewski

motoTomasz

motoTomasz

Marzena Seliga

Marzena Seliga

Łukasz Tomaszewski

Łukasz Tomaszewski

Sławek Stańczyk

Taburska Emilia

Litorowicz Paweł

Galeria

Dodaj swoją opinię o szkole!


Zaznacz ilość gwiazdek.
1 gwiazdka to najgorsza ocena, 5 gwiazdek to najlepsza ocena

Pokaż wszystkie
Plusy
Pokaż wszystkie
Minusy
Pokaż wszystkie

Opinie o Ośrodek Szkolenia Kierowców TURBO

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 04.09.2018

Sysia Upssik

Sysia Upssik
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Nauka teoretyczna jak i praktyczna - super! Pan Robert na teorii bardzo dobrze przekazał wszystkie informacje jakie należy znać i przestrzegać! Dodatkowo ciekawostki techniczne :) Praktyka przebiegła równie dobrze! Instruktorzy zwracają uwagę na wszystko! Nie uczą, by zdać.. Uczą faktycznie, aby później się człowiek nie bał za to kółko wsiąść :) Dziękuję!

Plusy

brak ukrytych kosztów, dobra atmosfera

Minusy

brak

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
3

ocena z dnia: 13.08.2018

Anna N .....a ip: 31.182.225.....
Opinia zweryfikowana przez e-mail

OSK Turbo wybrałam ze względu na wiele pozytywnych opinii oraz atrakcyjną cenę. Wykłady z teorii były prowadzone przez pana Roberta w sposób profesjonalny, zrozumiały i przede wszystkim ciekawy. Instruktorzy są sympatyczni, uśmiechnięci, cierpliwi, ale i wymagający. Wszystkie popełniane błędy zostają dokładnie wyjaśnione a trudne dla kursanta manewry powtarzane do czasu osiągnięcia perfekcji w ich wykonywaniu. Dodatkowo podczas jazd otrzymałam mnóstwo wskazówek dotyczących techniki kierowania oraz bezpiecznego poruszania się po drodze. Zarówno pojazdy, jak i plac manewrowy utrzymane są w nienagannym stanie. Możliwość zdawania egzaminu samochodem, na którym odbywał się kurs, znacząco podnosi szansę na uzyskanie pozytywnego wyniku. Nie ma również problemu z indywidualnym dostosowaniem grafiku do kursanta. W szkole panuje niezwykle przyjazna atmosfera. Szczególne podziękowania z mojej strony należą instruktorce, pani Emilii, która z wielką starannością przygotowała mnie nie tylko do egzaminu, lecz także do samodzielnej jazdy.

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobry stan pojazdów, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm

Minusy

skracanie czasu trwania jazd

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
AM

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 01.08.2018

Szymon Przyk

Szymon Przyk
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Serdecznie polecam szkołę.

Plusy

brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera

Minusy

brak

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 28.07.2018

Krystian P ........i ip: 94.254.131.....
Opinia zweryfikowana przez e-mail

Super szkoła

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność

Minusy

brak

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
A

Rodzaj szkolenia
TYLKO jazdy doszkalające

ocena z dnia: 22.07.2018

Kasia Malec

Kasia Malec
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Do OSK Turbo zgłosiłam się po odbyciu kursu w innej szkole. Pan Robert nauczył mnie wszystkiego praktycznie od zera, udzielił wielu cennych wskazówek i rad, przydatnych nie tylko podczas egzaminu, ale i późniejszego poruszania się po drogach. Pan Robert jest bez wątpienia profesjonalistą i pasjonatem, posiada dużą wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Zdecydowanie polecam tę szkołę przyszłym kierowcom!

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, dobra atmosfera, dobra organizacja, dobry stan pojazdów, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność

Minusy

brak

Odpowiedź:

Szczęścia na drodze i bezpiecznej jazdy życzę LwG

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
3

ocena z dnia: 21.06.2018

Joanne Rosiak

Joanne Rosiak
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Auto szkoła godna polecenia i zaufania, Pan Robert doświadczony wykładowca świetnie wykłada teorię, wszystko zostaje dokładnie omówione i wyjaśnione, instruktorzy również są bardzo cierpliwi, błędy zostają wyjaśnione i powtarzane do skutku, aż nie zostanie poprawnie wykonany manewr. Z całą pewnością polecam Auto Szkołę Turbo.

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, dobry stan pojazdów, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność

Minusy

brak

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
A

Rodzaj szkolenia
TYLKO jazdy doszkalające

ocena z dnia: 20.06.2018

Michał Tyras

Michał Tyras
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Dodatkowe kilka godzin ćwiczeń pod okiem Roberta dało mi więcej niż cały kurs, który robiłem w innej szkole. Żałuję tylko tego że z powodu odległości (ponad 100km) nie mogłem odbyć całego kursu w OSK Turbo. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie z jakim nie spotkałem się do tej pory u żadnego instruktora. Dzięki wskazówkom i radom egzamin zdany za pierwszym razem. Dodatkowo nauczyłem się czegoś więcej niż tylko jak zdać egzamin. Poza tym coś na co rzadko się zwraca uwagę: dobrze utrzymany motocykl i bardzo dobry plac manewrowy. Gorąco polecam.

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, dobra atmosfera

Minusy

brak

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
4

ocena z dnia: 17.05.2018

Roksana Bartczak

Roksana Bartczak
Opinia zweryfikowana przez Facebook

INSTRUKTORZY SUPER Bardzo mili i służą pomocą w każdej sytuacji :) Stały kontakt, Teoria rownież 100%.

Plusy

dobra atmosfera

Minusy

brak

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 17.05.2018

Radek Jakubowski

Radek Jakubowski
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Super atmosfera, Pan Robert świetnie spisuje się na wykładach toretycznych, bardzo mili instruktorzy wyszkolili mnie nie tylko na egzamin ale rowniez na normalną jazde po egzaminie. Gorąco polecam

Plusy

brak ukrytych kosztów, dobra atmosfera

Minusy

brak

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 17.05.2018

Sara Skrzepińska

Sara Skrzepińska
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Szkoła godna polecenia! Wykłady prowadzone bardzo dokładnie i profesjonalnie przez Pana Roberta. Instruktorzy bardzo profesjonalni i uczą bardzo dokładnie i w świetnej atmosferze. Mają świetne podejście! Reasumując, zdałam za 1 razem - polecam gorąco!

Plusy

atrakcyjna cena, dobra atmosfera

Minusy

brak

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 17.05.2018

Łukasz Bara

Łukasz Bara
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Bardzo dobra szkoła jazdy, ciekawe wykłady, sympatyczni instruktorzy. Teoria i praktyka zdana za pierwszym razem w Łodzi. Polecam.

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, dobry stan pojazdów, profesjonalizm

Minusy

skracanie czasu trwania jazd

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
A

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
2

ocena z dnia: 07.05.2018

Zofia Qbiak

Zofia Qbiak
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Z całego serducha polecam Szkołę Turbo. Wiedza praktyczna zdobyta podczas szkolenia oceniam na bardzo na wysokim poziomie. Co potwierdził z zaskoczeniem sam egzaminujacy. Na pewno to nie koniec mojej przygody z tą szkołą. Zamierzam doszkalać się pod czujnym okiem Roberta. Pozdrawiam całą ekipę.

Plusy

brak

Minusy

brak

Odpowiedź:

Zapraszamy na szkolenia techniki jazdy po zakrętach juz na torze,masz potrzebna do tego wizytówkę w postaci prawa jazdy .Łączę pozdrowienia Robert

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
A

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 28.04.2018

Anna Adamczewska-Gacka

Anna Adamczewska-Gacka
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Z czystym sumieniem polecam szkołę Turbo. Przemiła atmosfera,fantastyczni instruktorzy. Dziękuję za wszystkie godziny,przekazanie wiedzy. Zdalam za 1 razem????????

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, dobra atmosfera

Minusy

brak

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 24.03.2018

Michał K ........ ip: 87.207.194.....
Opinia zweryfikowana przez e-mail

Polecam serdecznie. Przygotowanie kursanta doskonałe ,metodyka nauczania wręcz wzorowa. Widać że fantastyczni ludzie pracujący w Turbo robią to z pasja i wielkim zaangażowaniem.Dziękuję za przygotowanie mnie do bycia kierowcą.

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, dobra atmosfera

Minusy

brak

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 09.03.2018

Ewelina Markowiak

Ewelina Markowiak
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Bardzo polecam szkole Turbo gdyż przede wszystkim odniosłam sukces pozytywnie zdanym egzaminem za pierwszym razem w Łodzi. Do tak pozytywnego wyniku przygotowali mnie pracownicy szkoły, świetne i zrozumiałe wykłady prowadzone przez Pana Roberta, praktyki z super ludźmi którzy skupiają się na naszej jeździe, poprawiają, tłumaczą nasze błędy, atmosfera oczywiście jak by człowiek znał się od lat. Każda wyjeżdżona godzina była cenna i czegoś uczyła. Oraz grafik jazd bez problemu można ustalić do swojego dnia. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i cierpliwość, który wynikiem jest mój sukces jak i wasz. Pozdrawiam serdecznie P. Emilie P. Marzenke P. Łukasza P. Roberta P. Sebastiana i jeszcze raz bardzo dziękuję.

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, dobra atmosfera

Minusy

brak

Odpowiedź:

Dziękujemy i życzymy bezpiecznej i szczęśliwej jazdy po naszych drogach :)

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 04.03.2018

Emilla Stankiewicz

Emilla Stankiewicz
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Bardzo polecam tę szkołę. Teoria prowadzona w jasny i zrozumiały sposób. Osobiste podejście do kursanta. Instruktorzy przesympatyczni. Dużym plusem jest możliwość zdawania egzaminu na samochodzie, na którym się uczyło. Nie ma lepszej szkoły. POLECAM!!!!

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, instruktor “z powołania”, profesjonalizm

Minusy

brak

Odpowiedź:

Dziękujemy i życzymy bezpiecznej i szczęśliwej jazdy po naszych drogach :)

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
2

ocena z dnia: 12.02.2018

Natalia Łubisz

Natalia Łubisz
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Polecam z czystym sumieniem. Wykłady prowadzone przez Pana Roberta bardzo zrozumiałe. Instruktorzy?lepszych nie ma!! Fantastyczni ludzie z poczuciem humoru. Dzieki tym ludzia wyjazd na drogę w każdym mieście nie jest strachem. Polecam!!!

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność

Minusy

brak

Odpowiedź:

Dziękujemy i życzymy bezpiecznej i szczęśliwej jazdy po naszych drogach :)

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 01.02.2018

Julia Siomioł

Julia Siomioł
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Bardzo polecam tę szkołę. Teoria na wykładach przekazana w bardzo jasny i zrozumiały sposób. Instruktorzy na jazdach bardzo mili, cierpliwi i profesjonalni. Szczególnie polecam jazdy z Panią Emilą, która ma anielską cierpliwość i tworzy w aucie bardzo koleżeńską atmosferę. Dodatkowo możliwość pojechania na egzaminie autem, którym jeździło się na jazdach jest super opcją i zdecydowanie ułatwia zdanie egzaminu. Gdybym po raz drugi wybierała OSK znowu wybrała bym Turbo. Polecam!

Plusy

atrakcyjna cena, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm

Minusy

brak

Odpowiedź:

Dziękujemy i życzymy bezpiecznej i szczęśliwej jazdy po naszych drogach :)

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 31.01.2018

Paweł Cieślak

Paweł Cieślak
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Profesjonalni instruktorzy. Szkoła dba o szczegóły a jak wiadomo one są najważniejsze ;) Polecam w 100%

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm

Minusy

brak

Odpowiedź:

Dziękujemy i życzymy bezpiecznej i szczęśliwej jazdy po naszych drogach :)

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 12.01.2018

Szymon Szymczak

Szymon Szymczak
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Podejście do kursantów super. Mi się udało teorie i praktykę za pierwszym dzięki przygotowaniu przez szkołę.

Plusy

atrakcyjna cena, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, dobry stan pojazdów, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm

Minusy

brak

Odpowiedź:

Dziękujemy i życzymy bezpiecznej i szczęśliwej jazdy po naszych drogach :)

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
4

ocena z dnia: 09.01.2018

Patrycja M ........ ip: 37.47.22.....
Opinia zweryfikowana przez e-mail

Wykształceni instruktorzy, którzy wykonują swoją pracę z pasji. Indywidualne podejście do każdego kursanta. Brak problemu z ustawieniem jazd.

Plusy

dobra atmosfera, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność

Minusy

brak

Odpowiedź:

Dziękujemy i życzymy bezpiecznej i szczęśliwej jazdy po naszych drogach :)

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
TYLKO jazdy doszkalające

ocena z dnia: 04.01.2018

Katarzyna Jagusiak

Katarzyna Jagusiak
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Polecam szkole Turbo kazdemu,a zwlaszcza tym, ktorzy zwlekali tak dlugo jak ja z podejsciem do egazminu. Instruktorzy bardzo mili,a przede wszystkim profesjonalni. Ustalanie terminow jazd dogodne dla kursanta. Super szkola,ktora pozwala poczuc sie pewnie na egzaminie.Dziekuje:)

Plusy

dobra atmosfera, dobra organizacja, dobry stan pojazdów, instruktor “z powołania”, profesjonalizm

Minusy

brak

Odpowiedź:

Dziękujemy i życzymy bezpiecznej i szczęśliwej jazdy po naszych drogach :)

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
5

ocena z dnia: 16.11.2017

Paweł Błoch

Paweł Błoch
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Bardzo dobra szkoła. Miła atmosfera i profesionalne przygotowanie, nie tylko do egzaminu, ale też do jazdy codziennej.

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobry stan pojazdów, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność

Minusy

brak

Odpowiedź:

Dziękujemy i życzymy bezpiecznej i szczęśliwej jazdy po naszych drogach :)

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 09.11.2017

Patrycja Ludwisiak

Patrycja Ludwisiak
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Bardzo profesjonalne przygotowanie do egzaminu, instruktorzy podchodzą do każdego indywidualnie, poza tym są bardzo cierpliwi. Polecam każdemu :)

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, dobra atmosfera, instruktor “z powołania”, profesjonalizm

Minusy

brak

Odpowiedź:

Dziękujemy i życzymy bezpiecznej i szczęśliwej jazdy po naszych drogach :)

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
A

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
2

ocena z dnia: 05.11.2017

Michał N .. ip: 91.239.169.....
Opinia zweryfikowana przez e-mail

Szkoła godna polecenia. Interaktywność oraz multimedialność szkoły główne czynniki dla zapracowanych kursantów. Ceny kursów przystępne. Instruktor-właściciel to raczej pasjonat dwóch kółek i bardzo dobrze!. Bo dzięki temu potrafi przekazać w interesujący i bardzo przejrzysty sposób niezbędną wiedzę którą kursant musi zdobyć aby zdać wymarzone prawo jazdy.

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność

Minusy

brak

Odpowiedź:

Dziękujemy i życzymy bezpiecznej i szczęśliwej jazdy po naszych drogach :)

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
A

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 25.10.2017

Ewelina k .....a ip: 31.0.70.....
Opinia zweryfikowana przez e-mail

Gorąco polecam p. Roberta. Super instruktor, pełen profesjonalizm i szeroka wiedza :-)

Plusy

atrakcyjna cena, dobra atmosfera, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm

Minusy

brak

Odpowiedź:

Dziękujemy i życzymy bezpiecznej i szczęśliwej jazdy po naszych drogach :)

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 24.10.2017

Aleksandra U .....k ip: 31.182.182.....
Opinia zweryfikowana przez e-mail

Świetna atmosfera, instruktorzy przemili i zawsze pomocni, dzięki ich pomocy udało mi się zdać za pierwszym razem, najlepsza szkoła kierowców w Pabianicach, bardzo polecam każdemu.

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, dobry stan pojazdów, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność

Minusy

brak

Odpowiedź:

Dziękujemy i życzymy bezpiecznej i szczęśliwej jazdy po naszych drogach :)

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
A

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 18.10.2017

Marcin O ...a ip: 188.146.106.....
Opinia zweryfikowana przez e-mail

Rewelacyjna współpraca i dostosowanie do kursanta, bardzo duże poświęcenie uwagi kursantowi, w autoszkole turbo naprawdę uczą dobrze jeździć, a nie tylko zdać egzamin. Dzięki nim zdałem za pierwszym razem, a po konsultacji z innymi zdajacymi, upewnilem się tylko w przekonaniu, że byłem dużo lepiej przygotowany, co zapewne znacznie obniżyło poziom stresu. Tam pracują ludzie na których zawsze możesz polegać, a motocykle to ich pasja. Pozdrawiam. Marcin

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, dobry stan pojazdów, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność

Minusy

brak

Odpowiedź:

Dziękujemy i życzymy bezpiecznej i szczęśliwej jazdy po naszych drogach :)

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
B

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
2

ocena z dnia: 17.10.2017

Ania Jastrzébska

Ania Jastrzébska
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Polecam !!!  Co tu dużo mówić - pełen profesjonalizm  Elastyczne godziny, które dopasowujesz pod siebie. Fajna atmosfera i genialni, cierpliwi instruktorzy  Moje pokłony przede wszystkim dla Emilki  PS. Jak Emilka mówi „serio” to jest to serio serio  to tak dla przyszłych kursantów :P Pozdrowienia dla całej ekipy TURBO 

Plusy

ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobry stan pojazdów, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm

Minusy

brak

Odpowiedź:

Dziękujemy i życzymy bezpiecznej i szczęśliwej jazdy po naszych drogach :)

Ocena ogólna

 

Kategoria Prawo Jazdy
A

Rodzaj szkolenia
Kurs

Ilość podejść do egzaminu
1

ocena z dnia: 17.10.2017

Paweł Śpionek

Paweł Śpionek
Opinia zweryfikowana przez Facebook

Najlepszy OSK w pow. Pabianickim :) Kolejna kategoria za mna i zdane rowniez za pierwszym razem. poleca tą szkole wszystkim osobą,! Stresujesz sie? Nie lubisz dodatkowych kosztow? Wybierz OSK Turbo Pabianice! :)

Plusy

atrakcyjna cena, brak ukrytych kosztów, ciekawe wykłady, dobra atmosfera, dobra organizacja, dobry stan pojazdów, elastyczność, instruktor “z powołania”, profesjonalizm, punktualność

Minusy

brak

+1Pin
Poleć nas! Pomóż nam promować dobre szkoły jazdy, aby na drogach było bezpieczniej!