Centrum szkolenia kierowców. Władysław Osiński (0)